Historiatheek

Een nieuw begin met een nieuwe visie. De weblog ondergaat veranderingen ten aanzien van de inhoud. Deze zal meer gericht zijn op historie: kunst, cultuur en de oorsprong daarvan zullen meer op de voorgrond staan - van het verleden tot aan nu. In de toekomst zal de weblog meer interactief zijn en zal de nadruk op het laten zien komen te liggen. De daarbijbehorende reisinformatie zal overigens niet verdwijnen. Verdere inrichting volgt nog.

 

 

 

Thema  MAART  Eugène Delacroix  

Ferdinand Victor Eugène Delacroix (Charenton-Saint Maurice, 26 april 1798Parijs, 13 augustus 1863) wordt gezien als de belangrijkste Franse kunstschilder van de romantiek (vandaar dat hij ook weleens "Le prince des romantiques" genoemd wordt), naast de jong gestorven Théodore Géricault. Hij wordt ook wel een "literair schilder" genoemd (onder meer door Baudelaire) omdat hij zijn thema's vaak ontleende aan schrijvers als Shakespeare (Hamlet et Horatio au cimetière) en Dante (Barque de Dante).
Na zijn studie aan het Lycée Napoleon begon hij zijn kunstenaarsloopbaan in het atelier van Baron
Guérin. Hier leerde hij onder meer Géricault kennen, die invloed zou uitoefenen op het werk van Delacroix (vergelijk de Bark van Dante, die duidelijk geïnspireerd was op Het vlot van de Medusa van Géricault). Hij zette zijn studie in 1816 voort aan de École des Beaux Arts. Delacroix werd ook onderwezen door Jacques-Louis David. Verder is er in de werken van Delacroix invloed te merken van onder meer Peter Paul Rubens (met name de Medici-cyclus, die Delacroix bewonderde), Paolo Veronese en Francisco Goya.
Het enthousiasme over het werk van Delacroix was echter niet altijd onverdeeld. Zo is het bekend dat
Ingres gekant was tegen het werk van Delacroix, en Baron Gros noemde zijn Bloedbad op Chios spottend: "Het bloedbad der schilderkunst".
Door onder meer zijn benadrukking van kleuren en lichtwerking en de soms onjuiste perspectiefwerking, waar Delacroix minder belang aan hechtte, doen zijn werken modern aan. Anderzijds zijn er duidelijk
barokinvloeden van bijvoorbeeld Rubens in aanwijsbaar. Hij was dan ook van invloed op onder meer de impressionisten aan wie hij door zijn kleurwerking een impuls gaf. Verder zou bijvoorbeeld Vincent van Gogh in 1889 de Pietà van Delacroix uit 1850 kopiëren.